Roczne raporty statystyczne

Raport statystyczny za 2011 rok

Wyższa wykrywalność. Mniej strat finansowych dla ofiar przestępstw. Mniej zabójstw, rozbojów, oszustw i fałszerstw. Dane statystyczne dotyczące przestępczości za 2011 wskazują, że był to kolejny rok wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw. Wykrywalność ogółu przestępstw wyniosła 68,7 %, co oznacza, że była wyższa niż rok wcześniej o 0,8 % i jednocześnie najwyższa do tej pory w historii Policji. Z tak wysokiego poziomu wykrywalności wynika, że sprawcy prawie każdych trzech na cztery popełnione przestępstwa, staną przed sądem.

Dane statystyczne dotyczące przestępczości za 2011 wskazują, że był to kolejny rok wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw. Wykrywalność ogółu przestępstw wyniosła 68,7 %, co oznacza, że była wyższa niż rok wcześniej o 0,8 % i jednocześnie najwyższa do tej pory w historii Policji. Z tak wysokiego poziomu wykrywalności wynika, że sprawcy prawie każdych trzech na cztery popełnione przestępstwa, staną przed sądem.
Łącznie zarzutami objęto 472 288 podejrzanych dorosłych i 49 654 nieletnich czyli 5 790 podejrzanych więcej niż rok wcześniej.
Szczególnie cieszy wzrost wykrywalności przestępstw kryminalnych - w tej kategorii, w stosunku do roku ubiegłego, nastąpiła poprawa o 1,3 % - do poziomu 56,2 %.
Policjanci skuteczniej ustalali podejrzanych i zbierali dowody ich winy we wszystkich najważniejszych kategoriach przestępstw kryminalnych.
Wzrost poziomu wykrywalności Policja odnotowała w tych najbardziej istotnych kategoriach przestępstw:
• w zabójstwach - o 2,4 % - do poziomu 94,7 %
• w uszczerbkach na zdrowiu – o 0,5 % - do poziomu 90,2 %
• w bójkach i pobiciach – o 2% - do poziomu 82,7 %
• w kradzieżach rzeczy – o 2,3 % - do poziomu 31,3 %; w tym także w kradzieżach samochodów – o o,1 % - do poziomu 22,5 %
• we włamaniach – o 1,5 % - do poziomu 33,1 %
• w rozbojach, kradzieżach rozbójniczych i wymuszeniach rozbójniczych – o 3,7 % - do poziomu 76,2 %
• w oszustwach o charakterze kryminalnym – o 1,4 % - do poziomu 75,7 %
• w uszkodzeniach rzeczy –o 2,4 % - do poziomu 33,6 %
• w fałszerstwach o charakterze kryminalnym – o 1 % - do poziomu 63,1 %
Z punktu widzenia obywatela i państwa istotne jest, że zmniejszyła się wartość strat spowodowanych działaniem przestępców. Wartość strat spowodowanych przestępstwami spadła z ponad 4,5 mld zł w 2010 do 3,9 mld zł w 2011 r.
W ciągu całego 2011 roku wszczęto 981 480 postępowań karnych, jest to o 16 866 więcej niż rok wcześniej. Na ten statystyczny wzrost złożył się przede wszystkim wzrost liczby postępowań spowodowany skutecznym eliminowaniem przez policjantów tych kierowców, którzy prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwości. Z tego powodu wszczęto 10 789 postępowań przygotowawczych, czyli już tylko ten wzrost odpowiada za 2/3 wzrostu wszczęć w 2011 roku. Ujawnionych przestępstw prowadzenia jest więcej o 7,8 % w stosunku do roku ubiegłego.
Zwiększyła się także liczba wszczętych postępowań w tych kategoriach, których ujawnienie i wykrycie przestępstwa zależy od aktywności Policji. Dotyczy to m. in przestępstw narkotykowych oraz niektórych przestępstw gospodarczych.
Postępowań w sprawach przestępstw narkotykowych wszczęto 22 940 tj. o 2 108 więcej niż rok wcześniej, co stanowi 10,1 % więcej. Większa liczba wszczęć przełożyła na większą liczbę podejrzanych o przestępstwa narkotykowe, zarejestrowano ich 29 146 czyli o 2 281 więcej niż w 2010 roku.
W sprawach o przestępstwa gospodarcze wszczęto 2 471 postępowań karnych więcej niż w roku ubiegłym, co oznacza, że zostało wszczętych 75 842 postępowań karnych, tj. o 3,4 % więcej niż przed rokiem.
Postępowań kryminalnych wszczęto przez cały rok o 2 468 więcej, czyli średnio dziennie wszczynano zaledwie niespełna 7 postępowań więcej.
W większości najważniejszych z punktu wiedzenia bezpieczeństwa obywatela kategorii przestępstw, nastąpiły spadki w liczbie wszczętych postępowań:
• wszczęto 18 mniej postępowań w sprawach zabójstw - liczba wszczęć wyniosła 684 tj. o 2,6 % mniej
• wszczęto 308 mniej postępowań w sprawach bójek i pobić – liczba wszczęć wyniosła 10 703 tj. o 2,8 % mniej
• wszczęto 1 641 mniej postępowań w sprawach rozbojów, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych – liczba wszczęć wyniosła 14 084 tj. o 10,4 % mniej, w tym szczególnie zmalała – bo o 17 % rozbojów z bronią palną lub innym niebezpiecznym narzędziem
• wszczęto 4 718 mniej postępowań w sprawach kradzieży z włamaniem – liczba wszczęć wyniosła 114 193 tj. o 4 % mniej
• wszczęto 2 685 mniej postępowań w sprawach fałszerstw kryminalnych – liczba wszczęć wyniosła 26 653 tj. o 9,2 % mniej oraz 43 mniej postępowań w sprawach fałszerstw gospodarczych – liczba wszczęć wyniosła 3 393 tj. o 1,3 % mniej
W niektórych kategoriach przestępstw odnotowano większa liczbę wszczęć postępowań przygotowawczych:
• wszczęto 246 więcej postępowań w sprawach uszczerbków na zdrowiu - liczba wszczęć wyniosła 17 710 tj. o 1,4 % więcej
• wszczęto 25 więcej postępowań w sprawach zgwałceń - liczba wszczęć wyniosła 1 784 tj. o 1,4 % więcej
• wszczęto 6 990 więcej postępowań w sprawach kradzieży cudzej rzeczy - liczba wszczęć wyniosła 216 970 tj. o 3,3 % więcej, w tym nieznacznie wzrosła – bo o 187 przypadków przez cały rok – liczba wszczęć w zakresie kradzieży samochodów
• wszczęto 1 465 więcej postępowań w sprawach uszkodzenia mienia - liczba wszczęć wyniosła 71 496 tj. o 2,1 % więcej

W zakresie bezpieczeństwa drogowego wstępne dane wskazują, że odnotowano 39 594 wypadki drogowe, w których zginęło 4 161 osób, a 48 906 odniosło obrażenia.

Centralne Biuro Śledcze zlikwidowało w 2011 roku 12 wytwórni amfetaminy oraz 56 plantacji marihuany. Policjanci odebrali przestępcom ponad 900 kg różnych narkotyków.

gp

 


 

Powrót na górę strony