Przestępczość nieletnich

Przestępczość nieletnich 1990 - 2013

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH w LATACH 1990 - 2013

Uwaga! Zmienił się sposób zbierania danych dotyczących nieletnich. Do końca 2012 roku czyny karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego. 

Od 1 stycznia 2014 roku zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznejna rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159) Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązane jest do gromadzenia i przekazywania do Głównego Urzędu Statystycznego danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych. Policja zaprzestała prezentowania danych o czynach zabronionych nieletnich oraz osobach które się ich dopuściły, prezentowanie zjawiska "przestępczości nieletnich" wyłącznie z materiałów posiadanych przez Policję może znacznie zniekształcić obraz zjawiska.

 

ROK przestępstwa
stwierdzone
- w tym czyny
karalne nieletnich
% udziału
nieletnich
podejrzani
ogółem
- w tym nieletni % udziału
nieletnich
2013 1 061 239 70 452 6,6 438 524 25 167 5,7
2012 1 119 803 94 186 8,4 500 539 43 847 8,8
2011 1 159 554 101 026 8,7 504 403 49 654  9,8
2010 1 138 523 99 187 8,7 516 152 51 162 9,9
2009 1 129 577 85 020 7,5 521 699 50 872 9,7
2008 1 108 057 74 219 6,7 516 626 52 081 10,0
2007 1 152 993 72 476 6,3 540.604 54 747 10,1
2006 1 287 918 77 515 6.0 587 959 53 783 9,1
2005 1 379 962 71 482 5,1 594 088 50 974 8,6
2004 1 461 217 70 107 4,8 578 059 51 411 8,8
2003 1 466 643 63 239 4,3 557 224 46 798 8,4
2002 1 404 229 63 317 4,5 552 301 48 560 8,7
2001 1 390 089 69 366 5,0 533 943 54 026 10,1
2000 1 266 910 76 442 6,0 405 275 56 345 13,9
1999 1 121 545 70 245 6,2 364 272 52 674 14,4
1998 1 073 042 78 758 7,3 396 055 58 151 14,7
1997 992 373 72 989 7,3 410 844 58 730 14,3
1996 897 751 70 073 7,8 381 911 57 240 15,0
1995 974 941 82 551 8,5 423 896 68 349 16,1
1994 906 157 75 822 8,3 388 855 61 109 15,7
1993 852 507 72 152 8,4 299 499 43 039 14,3
1992 881 076 66 220 7,5 307 575 41 573 13,5
1991 866 095 62 834 7,2 305 031 41 296 13,5
1990 883 346 60 525 6,8 273 375 43 356 15,8

 

CZYNY ZABRONIONE NIELETNICH 

Rok Zabójstwo Uszczerbek
na zdrowiu
Udział w bójce
lub pobiciu
Zgwałcenie Kradzież rozbójnicza,
rozbój, wymuszenie
Kradzież
z włamaniem
2013 4 2 617 2 219 106 8 845 6 205
2012 4 4 109 3 289 181 12 237 7 796
2011 6 5 496 3 580 126 12 438 9 329
2010 7 5 591 3 158 311 11 547 9 813
2009 14 4 636 3 039 137 9 121 8 546
2008 9 3 384 3 242 92 8 161 8 229
2007 11 3 534 2 958 126 7 511 9 185
2006 19 3 429 2 694 148 8 154 9 419
2005 11 3 016 2 147 116 8 081 11 052
2004 11 3 260 2 175 95 9 558 10 989
2003 7 2 835 1 923 237 9 472 11 238
2002 21 2 877 1 697 118 9 537 13 704
2001 20 2 853 1 727 166 10 838 16 814
2000 16 3 256 1 782 191 12 900 23 069
1999 28 2 943 1 571 137 11 104 24.847
1998 29 3 022 1 653 195 10 542 30 197
1997 36 2 924 1 486 245 8 658 29 631
1996 36 2 527 1 340 139 7 508 30 880
1995 26 2 205 1 101 166 7 790 29 810
1994 33 1 992 913 156 6 600 29 400
1993 22 2 018 664 142 5 335 26 247
1992 21 1 306 457 109 3 100 25 019

 

Powrót na górę strony