Utonięcia

Utonięcia (1998)

W 1998 roku odnotowano 892 wypadków utonięć (826 osoby utonęły, 190 uratowano).

W pierwszym kwartale 1999 roku odnotowano 71 wypadków utonięć (72 osoby utonęły, 8 uratowano)

Okoliczności wypadków

 • zabawa dzieci bez opieki - 47
 • zabawa dzieci w towarzystwie dorosłych - 4
 • wywrócenie się jednostki pływającej - 78
 • wypadnięcie za burtę - 33
 • nieostrożność podczas łowienia ryb - 59
 • nieostrożność podczas przebywania nad wodą - 103
 • załamanie się lodu - 15
 • w trakcie ratowania - 138
 • brak danych na temat okoliczności - 173

Statystyka dotyczy wypadków tonięcia a nie ofiar śmiertelnych.

Okoliczności utonięć (ofiary)

posiadanie karty pływackiej przebywanie nad wodą
nie tak nie ustalono w grupie zorganizowanej samotnie w towarzystwie brak danych
274 34 518 17 296 326 187

Przyczyny utonięć (ofiary)

bezpośrednia przyczyna utonięcia
nieumiejętność pływania szok organizmu inna nieustalona
100 66 216 444

Rodzaj zbiornika wodnego

 • morze - 24
 • rzeka - 307
 • jezioro - 172
 • zalew - 71
 • staw hodowlany - 28
 • staw, sadzawka - 94
 • glinianki - 25
 • basen ppoż. - 18
 • basen kąpielowy - 7
 • kanał - 29
 • torfowisko - 1
 • studnia - 19
 • rów melioracyjny - 32
 • inne - 65

Statystyka dotyczy wypadków tonięcia a nie ofiar śmiertelnych.

Najwięcej wypadków utonięcia odnotowano w województwach
(wg. podziału administracyjnego obowiązującego do dnia 01-01-1998)

 • poznańskim - 78
 • warszawskim - 43
 • szczecińskim - 38
 • gdańskim - 37
 • kieleckim - 34

Statystyka dotyczy wypadków tonięcia a nie ofiar śmiertelnych.

Najmniej wypadków utonięcia odnotowano w województwach
(wg. podziału administracyjnego obowiązującego do dnia 01-01-1998)

 • skierniewickie - 3
 • przemyskie - 6
 • częstochowskie, płockie, włocławskie - po 7

Statystyka dotyczy wypadków tonięcia a nie ofiar śmiertelnych.

Miejsce wypadku

 • miasto - 516
 • wieś - 376

169 wypadków na terenie obsługiwanym przez policję wodną, 723 wypadki na terenie nieobsługiwanym przez policję wodną

Statystyka dotyczy wypadków tonięcia a nie ofiar śmiertelnych.

Czas wypadku

 • poniedziałek - 98
 • wtorek - 137
 • środa - 151
 • czwartek - 166
 • piątek - 152
 • sobota - 211
 • niedziela - 255

Statystyka dotyczy wypadków tonięcia a nie ofiar śmiertelnych.

Wiek ofiar

  osoby które utonęły wiek
do 7 lat 8 - 14 15 - 18 19 - 30 31 - 50 powyżej 50
ogółem 826* 51 65 58 132 298 202
w tym kobiety 125 13 15 6 9 33 46

* na wodach ogólnodostępnych zginęło 619 osób

Stan świadomości ofiar ustalony stan świadomości ofiar utonięć

 • trzeźwi - 170
 • pod wpływem alkoholu - 263
 • pod wpływem substancji psychotropowych - 6
 • brak danych - pozostałe osoby
Powrót na górę strony