Utonięcia

Utonięcia (1999)

Statystyka - Utonięcia 1999

W 1999 roku na terenie Polski odnotowano 904 zgłoszenia wypadków utonięcia lub ratowania tonącego.

Liczba osób, które utonęły wynosi 828, w tym kobiet 102, w tym na wodach ogólnodostępnych 609, uratowano 208 osób.

Najbardziej niebezpiecznym dniem dla kąpiących się była niedziela, kiedy to odnotowano 223 wypadki tonięcia. W pozostałe dni tygodnia statystyka wypadków tonięć wygląda następująco:

 • poniedziałek - 115
 • wtorek - 99
 • środa - 99
 • czwartek -101
 • piątek -113
 • sobota - 151

Najwięcej wypadków tonięcia zdarzyło się w godzinach 12.00 - 18.00 - 358. Pozostałe wypadki były w godzinach:

 • 0.00- 6.00 - 22 wypadki
 • 6.00 - 12.00 - 111 wypadków
 • 12.00-18.00 - 358 wypadków
 • 18.00 - 24.00 - 115 wypadków
 • nieustalona - 298

537 wypadków zdarzyło się na wsi, a 367 w miastach

Teren nie obsługiwany przez policję wodną - 719, teren obsługiwany przez policję wodną - 185

Wypadki tonięcia ze względu na rodzaj zbiornika wodnego (najczęściej):

 • morze - 28
 • rzeka - 266
 • jezioro - 215
 • zalew - 73
 • staw hodowlany - 29
 • staw, sadzawka - 108
 • glinianka - 38
 • kanał - 25
 • studnia - 19
 • rów melioracyjny - 18
 • basen p. pożar. - 10
 • basen kąpielowy - 4
 • torfowisko - 5
 • inne - 66

Najczęstsze okoliczności wypadków utonięcia:

 • kąpiel w miejscu niestrzeżonym - 203
 • kąpiel w miejscu zabronionym - 90
 • zabawa dzieci bez opieki - 40
 • zabawa dzieci w towarzystwie dorosłych - 13
 • wywrócenie się jednostki pływającej - 22
 • wypadnięcie za burtę - 10
 • nieostrożność podczas przebywania nad wodą - 82
 • nieostrożność podczas łowienia ryb - 60
 • załamanie się lodu - 14
 • ratowanie - 5
 • brak danych - 168

Najwięcej wypadków utonięcia było w województwach:

 • wielkopolskim - 86
 • mazowieckim - 84
 • pomorskim - 75
 • lubelskim - 63
 • kujawsko - pomorskim - 61

Najmniej przypadków:

 • m. st. Warszawa - 8
 • opolskie - 21
 • podkarpackie - 28

Informacje o osobach, które utonęły:

Wiek:

 • do 7 lat - 62
 • 8 - 14 lat - 73
 • 15 - 18 lat - 76
 • 19 - 30 lat - 168
 • 31 - 50 lat - 313
 • powyżej 50 lat - 217

Trzeźwość osób, które utonęły jeżeli ustalono:

 • trzeźwi - 193
 • pod wpływem alkoholu - 243
 • pod wpływem substancji psychotropowych i środków zastępczych - 9
Powrót na górę strony