Utonięcia

Utonięcia (2000)

W 2000 roku na terenie Polski odnotowano 658 zgłoszenia wypadków utonięcia lub ratowania tonącego.

Liczba osób, które utonęły wynosi 525, w tym kobiet 79, w tym na wodach ogólnodostępnych 403, uratowano 264 osób.

Wypadki tonięcia - dzień tygodnia:

 • poniedziałek - 76
 • wtorek - 80
 • środa - 86
 • czwartek - 99
 • piątek - 79
 • sobota - 110
 • niedziela - 126

Godzina wypadku tonięcia:

00.00 - 06.00 - 28
06.00 - 12.00 - 69
12.00 - 18.00 - 283
18.00 - 24.00 - 60
nieustalona - 218

Teren wypadku:

miasto - 286,
wieś - 372

Teren nie obsługiwany przez policję wodną - 483, teren obsługiwany przez policję wodną - 175

Wypadki tonięcia ze względu na rodzaj zbiornika wodnego:
(w nawiasie liczba osób które utonęły)

 • morze - 10(7)
 • rzeka - 220 (167)
 • jezioro - 192 (120)
 • zalew - 33 (25)
 • staw hodowlany - 16 (20)
 • staw, sadzawka - 64 (63)
 • glinianka - 21 (21)
 • basen p.pożarowy - 4 (4)
 • basen kąpielowy - 5 (6)
 • kanał - 19 (17)
 • torfowisko - 1 (1)
 • studnia - 22 (22)
 • rów melioracyjny - 18 (18)
 • inne - 33

Najczęstsze okoliczności wypadków tonięcia:

 • kąpiel w miejscu niestrzeżonym - 88
 • kąpiel w miejscu zabronionym - 52
 • zabawa dzieci bez opieki - 24
 • zabawa dzieci w towarzystwie dorosłych - 3
 • wywrócenie się jednostki pływającej - 21
 • wypadnięcie za burtę - 9
 • nieostrożność podczas łowienia ryb - 45
 • nieostrożność podczas przebywania nad wodą - 47
 • załamanie się lodu podczas zabawy dzieci - 4
 • przechodzenie, przejeżdżanie po lodzie - 11
 • ratowanie - 2
 • brak danych - 128

Zestawienie liczby utonięć według województw (w tym kobiety) :

 • m. st. Warszawa - 9 (3)
 • dolnośląskie - 21 (3)
 • kujawsko-pomorskie - 29 (8)
 • lubelskie - 37 (5)
 • lubuskie - 14 (2)
 • łódzkie - 29 (2)
 • małopolskie - 40 (2)
 • mazowieckie - 50 (8)
 • opolskie - 14 (1)
 • podkarpackie - 36 (6)
 • podlaskie - 27 (6)
 • pomorskie - 40 (4)
 • śląskie - 29 (3)
 • świętokrzyskie - 19 (3)
 • warmińsko-mazurskie - 29 (4)
 • wielkopolskie - 60 (10)
 • zachodniopomorskie - 42 (9)

Wiek ofiar:

 • do 7 lat - 25
 • 8 - 14 lat - 40
 • 15 -18 lat - 40
 • 19 - 30 lat - 109
 • 31 - 50 lat - 142
 • powyżej 50 lat - 147

Trzeźwość osób, które utonęły (jeżeli ustalono):

 • trzeźwi - 126
 • pod wpływem alkoholu - 136
 • pod wpływem substancji psychotropowych i środków zastępczych - 3

nie ustalono - 260

Spośród 264 osób uratowanych - 219 osób uratowali policjanci.

Powrót na górę strony