Utonięcia

Utonięcia (2001)

W 2001 roku na terenie Polski odnotowano 709 zgłoszeń wypadków tonięcia.

Liczba osób, które utonęły wynosi 675, w tym kobiet 88, w tym na wodach ogólnodostępnych 524, uratowano 136 osób.

Wypadki tonięcia - dzień tygodnia:

 • poniedziałek - 91
 • wtorek - 69
 • środa - 94
 • czwartek - 81
 • piątek - 89
 • sobota - 132
 • niedziela - 151
 • nie ustalono - 2

Godzina wypadku tonięcia:

00.00 - 06.00 - 27
06.00 - 12.00 - 92
12.00 - 18.00 - 249
18.00 - 24.00 - 71
nieustalona - 270

Teren wypadku:

 • miasto - 265,
 • wieś - 444

Teren nie obsługiwany przez policję wodną - 582, teren obsługiwany przez policję wodną - 127

Wypadki utonięcia ze względu na rodzaj zbiornika wodnego:

 • morze - 28
 • rzeka - 199
 • jezioro - 170
 • zalew - 49
 • staw hodowlany - 25
 • staw, sadzawka - 73
 • glinianka - 15
 • basen p.pożarowy - 4
 • basen kąpielowy - 3
 • kanał - 21
 • torfowisko - 2
 • studnia - 11
 • rów melioracyjny - 22

Najczęstsze okoliczności wypadków tonięcia:

 • kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym - 151
 • kąpiel w miejscu zabronionym - 56
 • kąpiel w miejscu wytyczonym, lecz nie strzeżonym - 9
 • kąpiel w miejscu wytyczonym i strzeżonym - 12
 • zabawa nad wodą dzieci bez opieki dorosłych - 18
 • zabawa nad wodą dzieci w towarzystwie dorosłych - 6
 • wywrócenie się jednostki pływającej - 33
 • wypadnięcie za burtę - 10
 • nieostrożność podczas łowienia ryb - 47
 • nieostrożność podczas przebywania nad wodą - 59
 • załamanie się lodu podczas zabawy dzieci - 2
 • przechodzenie, przejeżdżanie po lodzie - 11
 • ratowanie osoby tonącej - 3
 • inne okoliczności wypadku - 94
 • brak danych - 164

Zestawienie liczby utonięć według województw (w tym kobiety) :

 • m. st. Warszawa - 10 (2)
 • dolnośląskie - 25 (3)
 • kujawsko-pomorskie - 27 (3)
 • lubelskie - 29 (3)
 • lubuskie - 24 (3)
 • łódzkie - 36 (3)
 • małopolskie - 78 (17)
 • mazowieckie - 71 (9)
 • opolskie - 9 (0)
 • podkarpackie - 39 (11)
 • podlaskie - 37 (5)
 • pomorskie - 62 (7)
 • śląskie - 24 (3)
 • świętokrzyskie - 17 (2)
 • warmińsko-mazurskie - 65 (2)
 • wielkopolskie - 86 (12)
 • zachodniopomorskie - 36 (3)

Wiek ofiar:

 • do 7 lat - 19
 • 8 - 14 lat - 50
 • 15 -18 lat - 49
 • 19 - 30 lat - 141
 • 31 - 50 lat - 221
 • powyżej 50 lat - 178

Trzeźwość osób, które utonęły (jeżeli ustalono):

 • trzeźwi - 123
 • pod wpływem alkoholu - 193
 • pod wpływem substancji psychotropowych i środków zastępczych - 7

w pozostałych przypadkach nie ustalono

Spośród 136 osób uratowanych - 88 osób uratowali policjanci.

Powrót na górę strony