Utonięcia

Utonięcia (2002)

W 2002 roku na terenie Polski odnotowano 842 zgłoszeń wypadków tonięcia.

Liczba osób, które utonęły wynosi 741, w tym kobiet 120, w tym na wodach ogólnodostępnych 580, uratowano 212 osób.

Wypadki tonięcia - dzień tygodnia:

 • poniedziałek - 89
 • wtorek - 108
 • środa - 121
 • czwartek - 122
 • piątek - 86
 • sobota - 133
 • niedziela - 180
 • nie ustalono - 3

Godzina wypadku tonięcia:

00.00 - 06.00 - 34
06.00 - 12.00 - 91
12.00 - 18.00 - 296
18.00 - 24.00 - 108
nieustalona - 313

Teren wypadku:

Miasto - 333,
Wieś - 509

Teren nie obsługiwany przez policję wodną - 667
Teren obsługiwany przez policję wodną - 175

Wypadki utonięcia ze względu na rodzaj zbiornika wodnego:

 • morze - 31
 • rzeka - 232
 • jezioro - 166
 • zalew - 61
 • staw hodowlany - 33
 • staw, sadzawka - 92
 • glinianka - 26
 • basen p.pożarowy - 8
 • basen kąpielowy - 1
 • kanał - 16
 • torfowisko - 3
 • studnia - 12
 • rów melioracyjny i przydrożny- 19

Najczęstsze okoliczności wypadków tonięcia:

 • kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym - 190
 • kąpiel w miejscu zabronionym - 61
 • kąpiel w miejscu wytyczonym, lecz nie strzeżonym - 11
 • kąpiel w miejscu wytyczonym i strzeżonym - 7
 • zabawa nad wodą dzieci bez opieki dorosłych - 18
 • zabawa nad wodą dzieci w towarzystwie dorosłych - 6
 • wywrócenie się jednostki pływającej -28
 • wypadnięcie za burtę - 18
 • nieostrożność podczas łowienia ryb - 44
 • nieostrożność podczas przebywania nad wodą - 65
 • załamanie się lodu podczas zabawy dzieci - 2
 • przechodzenie, przejeżdżanie po lodzie - 3
 • ratowanie osoby tonącej - 5
 • inne okoliczności wypadku - 94
 • brak danych - 189

Zestawienie liczby utonięć według województw (w tym kobiety) :

 • m. st. Warszawa - 19 (3)
 • dolnośląskie - 38 (11)
 • kujawsko-pomorskie - 31 (6)
 • lubelskie - 62 (13)
 • lubuskie - 32 (1)
 • łódzkie - 41 (7)
 • małopolskie - 53 (9)
 • mazowieckie - 59 (8)
 • opolskie - 18 (2)
 • podkarpackie - 29 (8)
 • podlaskie - 48 (7)
 • pomorskie - 79 (12)
 • śląskie - 41 (7)
 • świętokrzyskie - 17 (5)
 • warmińsko-mazurskie - 65 (6)
 • wielkopolskie - 56 (9)
 • zachodniopomorskie - 53 (6)

Wiek ofiar utonięć :

 • do 7 lat - 30
 • 8 - 14 lat - 50
 • 15 -18 lat - 54
 • 19 - 30 lat - 153
 • 31 - 50 lat - 246
 • powyżej 50 lat - 188

Trzeźwość osób, które utonęły (jeżeli ustalono):

 • trzeźwi - 131
 • pod wpływem alkoholu - 217
 • pod wpływem substancji psychotropowych i środków zastępczych - 2

w pozostałych przypadkach nie ustalono

Spośród 212 osób uratowanych - 162 osób uratowali policjanci.

Powrót na górę strony