Utonięcia

Utonięcia (2006)

W 2006 roku na terenie Polski odnotowano 694 zgłoszeń wypadków tonięcia.

Liczba osób, które utonęły wynosi 564, w tym kobiet 70. Na wodach ogólnodostępnych utonęło 451osób. Uratowano 272 osoby, w tym kobiet 65.

Wiek ofiar utonięć:

 • do 7 lat - 6 
 • 8 - 14 lat - 34
 • 15 -18 lat - 35
 • 19 - 30 lat - 115 
 • 31 - 50 lat - 173
 • powyżej 50 lat - 189

Trzeźwość osób, które utonęły (jeżeli ustalono):

 • trzeźwi - 74
 • pod wpływem alkoholu - 184
 • pod wpływem substancji psychotropowych i środków zastępczych - 2

W pozostałych przypadkach nie ustalono trzeźwości.

Teren wypadku tonięcia:

Miasto - 268
Wieś - 426

Teren nie obsługiwany przez policję wodną - 525
Teren obsługiwany przez policję wodną - 169

Wypadki utonięcia ze względu na rodzaj zbiornika wodnego (liczba osób, które utonęły):

 • morze - 32
 • rzeka - 137 
 • jezioro - 152 
 • zalew - 51 
 • staw hodowlany - 17 
 • staw, sadzawka - 55 
 • glinianka - 23
 • basen p. pożarowy - 6 
 • basen kąpielowy - 2 
 • kanał - 16
 • torfowisko - 2 
 • studnia - 4
 • rów melioracyjny i przydrożny - 18

Najczęstsze okoliczności wypadków utonięcia (liczba osób, które utonęły):

 • kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym - 137
 • kąpiel w miejscu zabronionym - 61 
 • kąpiel w miejscu wytyczonym, lecz nie strzeżonym - 14 
 • kąpiel w miejscu wytyczonym i strzeżonym - 8
 • zabawa nad wodą dzieci bez opieki dorosłych - 11 
 • zabawa nad wodą dzieci w towarzystwie dorosłych - 2 
 • wywrócenie się jednostki pływającej - 12
 • wypadnięcie za burtę - 18
 • nieostrożność podczas łowienia ryb - 44 
 • nieostrożność podczas przebywania nad wodą - 49
 • załamanie się lodu podczas zabawy dzieci - 2
 • przechodzenie, przejeżdżanie po lodzie - 4
 • ratowanie osoby tonącej - 6
 • inne okoliczności wypadku - 60 
 • brak danych - 136

Spośród 272 osób uratowanych - 214 osób uratowali policjanci.

Powrót na górę strony