Utonięcia

Utonięcia (2008)

W 2008 roku na terenie Polski odnotowano 559 zgłoszeń wypadków tonięcia.

Liczba osób, które utonęły wynosi 452, w tym kobiet 69. Na wodach ogólnodostępnych utonęło 352 osób. Uratowano 221 osób, w tym 41 kobiet .

Wiek ofiar utonięć:

 • do 7 lat - 10
 • 8 - 14 lat - 20
 • 15 -18 lat - 30
 • 19 - 30 lat - 83
 • 31 - 50 lat - 127
 • powyżej 50 lat - 173

Trzeźwość osób, które utonęły (jeżeli ustalono):

 • trzeźwi - 52
 • pod wpływem alkoholu - 156
 • pod wpływem substancji psychotropowych i środków zastępczych - 0

W pozostałych przypadkach nie ustalono trzeźwości.

Teren wypadku tonięcia:

Miasto - 214
Wieś - 345

Teren nie obsługiwany przez policję wodną - 406
Teren obsługiwany przez policję wodną - 153

Liczba osób, które utonęły - ze względu na rodzaj zbiornika wodnego:

 • morze - 15
 • rzeka - 135
 • jezioro -  107
 • zalew - 30
 • staw hodowlany - 17 
 • staw, sadzawka - 60
 • glinianka - 15
 • basen p. pożarowy - 5
 • basen kąpielowy -  1
 • kanał - 10
 • torfowisko - 1
 • studnia - 10
 • rów melioracyjny i przydrożny - 19

Najczęstsze okoliczności wypadków utonięcia (liczba osób, które utonęły):

 • kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym - 106
 • kąpiel w miejscu zabronionym - 30
 • kąpiel w miejscu wytyczonym, lecz nie strzeżonym - 8
 • kąpiel w miejscu wytyczonym i strzeżonym - 3
 • zabawa nad wodą dzieci bez opieki dorosłych - 3
 • zabawa nad wodą dzieci w towarzystwie dorosłych - 1
 • wywrócenie się jednostki pływającej - 13
 • wypadnięcie za burtę - 6
 • nieostrożność podczas łowienia ryb - 23
 • nieostrożność podczas przebywania nad wodą - 41
 • załamanie się lodu podczas zabawy dzieci - 2
 • przechodzenie, przejeżdżanie po lodzie - 3
 • ratowanie osoby tonącej - 3
 • inne okoliczności wypadku - 65
 • brak danych - 145

Policjanci uratowali 177 osób

Powrót na górę strony