Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych

Informujemy, iż od 2013 roku obowiązuje nowy system generowania danych statystycznych przez Policję.

Do końca 2012 roku prezentowane dane zawierały zarówno informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję, jak również o postępowaniach prowadzonych we własnym zakresie przez prokuraturę (bez udziału Policji). Od początku 2013 roku gromadzone są tylko informacje w oparciu o postępowania przygotowawcze prowadzone wyłącznie przez Policję

Zmienił się także sposób zbierania danych dotyczących nieletnich. Poprzednio czyny karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego.

Dane dotyczące 2014 roku wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159), zgodnie z którym Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych jako organ mający informację o całości zagadnienia. Oznacza to, iż publikowane dane za 2014 rok nie zawierają informacji na temat czynów karalnych nieletnich.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych - art. 49-54
Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik wykrycia w % Liczba podejrzanych
2019 330 509 466 91,6  
2018 309 613 562 91,7  
2017 374 179 114 63,7  
2016 387 213 154 72,0  
2015 381 2 192 2 114 96,4  
2014 397 869 790 90,6  
2013 372 1 624 1 556 95,8  
2012 325 97 46 32,2 42
2011 317 106 46 43,0 40
2010 330 279 225 80,1 65
2009 387 332 261 78,6 56
2008 360 154 102 66,2 60
2007 327 506 445 87,8 55
2006 375 151 91 59,1 67
2005 355 173 113 63,8 89
2004 382 706 647 91,1 83
2003 337 761 711 93,2 613
2002 381 1 306 1 252 95,8 77
2001 347 592 560 94,1 114
2000 290 470 436 92,6 82
1999 152 58 43 74,1 27
Powrót na górę strony