Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawa o ochronie zwierząt

Informujemy, iż od 2013 roku obowiązuje nowy system generowania danych statystycznych przez Policję.

Do końca 2012 roku prezentowane dane zawierały zarówno informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję, jak również o postępowaniach prowadzonych we własnym zakresie przez prokuraturę (bez udziału Policji). Od początku 2013 roku gromadzone są tylko informacje w oparciu o postępowania przygotowawcze prowadzone wyłącznie przez Policję.

Zmienił się także sposób zbierania danych dotyczących nieletnich. Poprzednio czyny karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego.

Dane dotyczące 2014 roku wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159), zgodnie z którym Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych jako organ mający informację o całości zagadnienia. Oznacza to, iż publikowane dane za 2014 rok nie zawierają informacji na temat czynów karalnych nieletnich.

 

Ustawa o ochronie zwierząt art. 35 ust. 1-2
Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik wykrycia (w %) Liczba podejrzanych
2019 3 148 2 101 1 272 60,5 1 152
2018 3 076 2 077 1 244 59,9 1 093
2017 2 767 1 869 1 116 59,7 1 022
2016 2 496 1 673 937 55,9 840
2015 2 229 1 846 1 191 64,5 701
2014 2 214 1 483 860 58,0 806
2013 2 174 1 439 865 60,1 789
2012 2 170 1 503 911 60,4 829
2011 1 956 1 441 896 62,0 786
2010 1 754 1 272 837 65,4 803
2009 1 785 1 386 926 66,5 815
2008 1 940 1 504 987 65,6 870
2007 1 522 1 237 871 70,2 768
2006 1 526 1 132 789 69,5 677
2005 1 418 1 129 782 69,1 666
2004 1 283 991 691 69,4 590
2003 1 187 845 549 64,8 450
2002 1 050 856 592 69,4  
2001 1 032 850 594 69,9  
2000 1 026 818 647 79,2  
1999 751 580 468 81,0  

 

Powrót na górę strony