Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Informujemy, iż od 2013 roku obowiązuje nowy system generowania danych statystycznych przez Policję.

Do końca 2012 roku prezentowane dane zawierały zarówno informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję, jak również o postępowaniach prowadzonych we własnym zakresie przez prokuraturę (bez udziału Policji). Od początku 2013 roku gromadzone są tylko informacje w oparciu o postępowania przygotowawcze prowadzone wyłącznie przez Policję.

Zmienił się także sposób zbierania danych dotyczących nieletnich. Poprzednio czyny karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego.

Dane dotyczące 2014 roku wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159), zgodnie z którym Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych jako organ mający informację o całości zagadnienia. Oznacza to, iż publikowane dane za 2014 rok nie zawierają informacji na temat czynów karalnych nieletnich.

 

art. 20 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

art. 43-46 Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (z późn. zm.)

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik wykrycia (w %)
2019 21 21 16 76,2
2018 69 58 46 78,0
2017 107 70 55 78,6
2016 73 45 34 75,6
2015 79 58 42 72,4
2014 121 110 69 62,7
2013 84 49 31 63,3
2012 168 115 94 81,0
2011 7 3 2 66,7
2010 6 5 4 80,0
2009 11 6 5 83,3
2008 1 1 1 100,0
2007 3 0 0 -
2006 4 1 0 0,0
2005 2 1 1 100,0
2004 2 1 1 100,0
2003 2 0 0 -
2002 2 0 0 -
2001 2 5 5 100,0
2000 7 0 0 -
1999 5 1 1 100,0
Powrót na górę strony