Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Informujemy, iż od 2013 roku obowiązuje nowy system generowania danych statystycznych przez Policję.

Do końca 2012 roku prezentowane dane zawierały zarówno informacje o postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez Policję, jak również o postępowaniach prowadzonych we własnym zakresie przez prokuraturę (bez udziału Policji). Od początku 2013 roku gromadzone są tylko informacje w oparciu o postępowania przygotowawcze prowadzone wyłącznie przez Policję

Zmienił się także sposób zbierania danych dotyczących nieletnich. Poprzednio czyny karalne nieletnich wykazywane były w momencie skierowania wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu postępowania przez sędziego rodzinnego.

Dane dotyczące 2014 roku wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2014 (Dz. U. 2013 r. poz. 1159), zgodnie z którym Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych o osobach nieletnich i ich czynach karalnych jako organ mający informację o całości zagadnienia. Oznacza to, iż publikowane dane za 2014 rok nie zawierają informacji na temat czynów karalnych nieletnich.

 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte Wskaźnik wykrycia (w %)
2019 1 238 3 703 2 633 71,0
2018 1 422 6 889 6 187 89,8
2017 1 382 14 022 13 346 95,2
2016 1 547 5 747 4 290 74,6
2015 2 237 6 412 5 326 82,9
2014 2 947 4 555 3 493 76,6
2013 2 850 6 611 5 789 87,3
2012 2 457 10 481 9 690 92,4
2011 1 946 10 551 10 209 96,7
2010 1 377 20 9839 627 9 455 98,2
2009 2 015 18 516 18 221 98,3
2008 2 391 9 748 9 389 96,1
2007 2 563 12 422 11 876 95,5
2006 2 633 10 504 10 131 96,3
2005 2 901 9 735 9 264 95,0
2004 2 886 13 976 13 737 98,2
2003 3 070 11 270 11 080 98,3
2002 3 002 11 991 11 722 97,7
2001 2 540 9 590 9 421 98,2
2000 2 489 4 064 3 871 95,2
1999 1 724 2 322 2 216 95,3
1998   2 206    
1997   2 057    
1996   851    
Powrót na górę strony