Informacje

Przestępczość młodych ludzi związana z agresją.

Data publikacji 09.09.2010

Czy to prawda, że młode dziewczyny są coraz częściej sprawcami przestępstw, których dokonanie wiąże się z agresją. Zdecydowana większość takich przestępstw jak: spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, udział w bójce lub pobiciu, zniszczenie, uszkodzenie mienia czy też przestępstwa rozbójnicze czyli rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze są dokonywane z agresją. A może – niezależnie od płci – młodzi przestępcy zachowują się wobec swoich ofiar coraz bardziej agresywnie ?

 Porównano dane statystyczne z roku 1999 oraz z roku 2009.

1999 r. 

 
kwalifikacja prawna
podejrzani w wieku do 16 lat
podejrzani w wieku 17- 20 lat
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
kobiety
spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
2.126
251
1.466
50
udział w bójce lub pobiciu
3.298
448
6.087
200
przestępstwa rozbójnicze
5.570
422
5.766
184
niszczenie, uszkodzenie mienia
3.283
131
2.610
66

 
2009 r.

 
kwalifikacja prawna
podejrzani w wieku do 16 lat
podejrzani w wieku 17- 20 lat
mężczyźni
kobiety
mężczyźni
kobiety
spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
2.562
404
1.248
58
udział w bójce lub pobiciu
5.121
1.208
6.106
269
przestępstwa rozbójnicze
3.924
362
3.822
151
niszczenie, uszkodzenie mienia
4.543
362
4.671
107
 

 
kwalifikacja prawna- dotyczy wszystkich podejrzanych - bez wzgledu na wiek
1999
2009
podejrzani
mężczyźni
podejrzane
kobiety
podejrzani
mężczyźni
podejrzane
kobiety
spowodowanie uszczerbku na zdrowiu
9.754
748
8.521
807
udział w bójce lub pobiciu
17.408
1.521
19.967
1.896
przestępstwa rozbójnicze
19.078
905
13.793
818
niszczenie, uszkodzenie mienia
10.943
679
18.443
1.003

Analiza danych pokazała, że na przestrzeni lat 1999 – 2010 liczba młodych kobiet podejrzanych o popełnienie wyżej wymienionych przestępstw rosła najszybciej np.:
· o 169 % wzrosła liczba dziewczyn do 16 roku życia – podejrzanych o bójki i pobicia, podczas gdy wzrost liczby chłopców w tej kategorii wyniósł 55 % ,
· o ponad 176 % wzrosła liczba dziewczyn do 16 roku życia – podejrzanych o niszczenie i uszkodzenie mienia, podczas gdy wzrost liczby chłopców w tej kategorii wyniósł 38,3 % ,
·  o 61% wzrosła liczba dziewczyn do 16 roku życia – podejrzanych o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, podczas gdy wzrost liczby chłopców w tej kategorii wyniósł 20 %
          
 Liczba dziewczyn do 16 roku życia podejrzanych o przestępstwa rozbójnicze zmalała o 14,2 %, podczas gdy liczba chłopców w tej kategorii zmalała o prawie 30 %.
 
Podobne tendencje można zaobserwować w kategorii wiekowej 17 – 20 lat. Wzrosła liczba podejrzanych kobiet o uszczerbek na zdrowiu o 16 %, podczas gdy liczba mężczyzn zmalała o 14, 9 %. Podobna sytuacja jest w przypadku bójek i pobić – wzrost liczby kobiet o 34,5 %, wzrost liczby mężczyzn tylko o 0,3 %.
 
Wzrosty w obu kategoriach wiekowych są wyższe niż dla ogółu populacji.
Powrót na górę strony